• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
18.57
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.57
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(24 ก.ย. 63) จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลดอนพุด เนื่องในวันมหิดล  
25 กันยายน 2563

(24 ก.ย. 63) จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลดอนพุด เนื่องในวันมหิดล            ที่บริเวณโรงพยาบาลดอนพุด อ.ดอนพุด  จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์     โรงพยาบาลดอนพุด" เนื่องในวันมหิดล              โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี   เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 ครั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี               พร้อมนำจิตอาสาลงมือร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  ปลูกต้นไม้เก็บขยะกำจัดวัชพืชต่าง ๆ บริเวณรอบพื้นทีโรงพยาบาลดอนพุดพร้อมเยี่ยมและมอบของให้กับผู้ป่วย   โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทหารในพื้นที่จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน               สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน  อีกทั้งพสกนิกรชาว จ.สระบุรี ทุกหมู่เหล่ายังได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ             วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) เป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"            ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน