• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
11.57
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.57
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 กันยายน 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสระบุรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คลิกที่นี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/toa9rq

การตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) คลิกที่นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/toa9rq