• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
18.24
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.24
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(9 มิ.ย. 63) จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล
9 มิถุนายน 2563

(9 มิ.ย. 63) จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล              วันนี้ (9 มิ.ย. 63) ที่โรงพยาบาลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กว่า 100 คน ร่วมในกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการศึกษา และด้านการแพทย์ โดยมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจึงนำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายในบริเวณโรงพยาบาลหนองแซง สำหรับวันอานันทมหิดลนั้น เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์