• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
19.04
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
19.04
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(24 ก.พ. 63) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมด้วยประชาชนจ
24 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด วัดพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในงานศิลปะหลายสาขาทั้งทางด้านประติมากรรม ด้านการดนตรี และด้านวรรณคดี จนอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ละครรำรุ่งเรืองถึงขีดสุด ด้วยพระองค์ทรงเป็นกวีเอกและทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเล่มด้วยกัน เช่น รามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา ที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าเป็นยอดกลอนบทละครรำ เป็นต้น ส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงทํานุบํารุง ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์เป็นไป เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคตก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย นับว่าพระองค์ ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้จริง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ได้พร้อมใจกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี