• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
16.56
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.56
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(17 ม.ค. 63) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2563

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เช้าวันนี้(17 ม.ค. 63) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี