• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดสระบุรี
13 ธันวาคม 2562

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดสระบุรี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2562 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563