• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
22.41
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.41
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(29 ต.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
30 ตุลาคม 2562

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ..................... วันนี้ (29 ต.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดี ดูแลรักษาต้นไม้ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สระบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ และได้มีมติภายหลังกำหนดให้ใช้ชื่อในวันดังกล่าวว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ทำกิจกรรมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ และให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้น้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้น โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ซึ่งปลูกไว้บริเวณริมอ่างคลองเพรียว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ให้มีความเจริญเติบโต ต่อไป

เครดิต : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี