• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
08.37
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
08.37
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(13 ก.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 กันยายน 2562

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (13 ก.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนางละมัย สีลาพัฒน์ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ต.หนองโน อ.เมือง จังหวัดสระบุรี โดยนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้นำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคนำไปมอบให้ด้วยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของนางละมัย สีลาพัฒน์ เสียหายทั้งหลัง ซึ่งในบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 4 คน ได้แก่ นางละมัย สีลาพัฒน์ นางสาวอภิวรณ์ สีลาพัฒน์ อายุ 38 ปี อาชีพแม่บ้าน ด.ช.ณฐวัฒน์ สระสิงโห อายุ 15 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ และ ด.ญ.อาทิติยา สีลาพัฒน์ อายุ 5 ปี ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ จากการตรวจสอบสาเหตุพบว่าไฟฟ้าลัดวงจร บ้านพักอาศัยเสียหายหมดทั้งหลังรวมทั้งทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้เข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และจังหวัดสระบุรีได้พิจารณาใช้เงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เป็นเงินสดค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย และเป็นสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน ตามความเหมาะสมและทางจังหวัดสระบุรีจะได้เข้ามาช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี