• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
08.31
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
08.31
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(24 ก.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562

(24 ก.ค. 62) เวลา 09:30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมพัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาขุดลอกคลอง ที่บริเวณคลองฝั่งแดง ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ บริเวณรอบคลองฝั่งแดง ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานของจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดสระบุรีและอำเภอให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ เช่น การพัฒนาถนน แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในครั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรีและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ที่บริเวณคลองฝั่งแดง ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ และบรรเทาจากน้ำท่วมให้กับประชาชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะด้วย สำหรับบริเวณคลองฝั่งแดง ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นลำคลองที่ไหลผ่านชุมชน ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 200 ครัวเรือน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการเกษตร และใช้อุปโภค

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี