• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
23.11
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.11
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(9 ก.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่
9 กรกฎาคม 2562

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสระบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยศาสตร์พระราชาขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

(9 ก.ค. 62) เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดสระบุรี ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 904 วปร. ได้กำหนดให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 25 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนา การแก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้หน่วยงานราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ริเริ่มในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มณฑลทหารบกที่ 18 จึงกำหนดจัดกิจกรรมนำร่องขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ส่วนราชการ โดยใช้พื้นที่ไร่ครึ่งบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา ดำเนินการโครงการ  กิจกรรมครั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎใหม่มาปฏิบัติอย่างจริงจัง จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรม 3 ปลูก 1 ปล่อย ปลูกหญ้าแฝก ปลูกผัก ปลูกหลุมส้มตำ และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำของแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี