• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
17.34
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.34
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(9 มิ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
9 มิถุนายน 2562

วันนี้ (9 มิ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมรัฐพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธี จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมคำถวายอาศีรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (ภายหลังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาลย์ (ภายหลังดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีอีก 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช (ภายหลังทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ) พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2477 ขณะที่ มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา และทรงประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน จนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ พระองค์เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2488 แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพียง 4 วัน พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ เช่น ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 และทรงเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ส่งเสริมประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบทโดยเริ่มจากจังหวัดและอำเภอรอบกรุงเทพฯ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม เป็นต้น  และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนพุทธศักราช 2489 ทรงเสด็จเยี่ยมชาวจีนย่านสำเพ็ง พระนคร ซึ่งการเสด็จในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ส่งผลให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวจีนและชาวไทยที่มีมาแต่อดีตยุติลง และทรงเสด็จพระราชดำเนินออกรับการตรวจพลสวนสนามของกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรที่ท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นเอกราชไม่ได้ถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตร และในการเสด็จนิวัติพระนครครั้งที่ 2 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง ทรงพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสนพระทัย ส่งเสริมกิจการแพทย์ของไทย ทรงมีพระราชปรารภในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรแพทย์พยาบาล ศิริราชพยาบาล เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช 2489 ว่า ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน อันเป็นผลให้เกิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ขึ้นในปัจจุบัน คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตรนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรก่อนและทรงหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตสถานีเกษตรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489  ซึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตนี้พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนบูรพกษัตริย์ไทยเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดี จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ