• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
15.44
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.44
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(1 พ.ค. 62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพื้นที่จังหวัดสระบุรี
1 พฤษภาคม 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพื้นที่จังหวัดสระบุรี เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) สมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 689 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเท่าความเดือนร้อน โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ราย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 973 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคุม ทำให้เกิดฝนตก ลมกระโชกแรง ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอแก่งคอย ได้เกิดเหตุ วาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ บ้านรือนเสียหาย 8 อำเภอ 22 ตำบล 55 หมู่บ้าน 700 หลังคาเรือน ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี