• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
15.31
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.31
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(30 เม.ย. 62) จังหวัดสระบุรีจัดพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตโครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี
1 พฤษภาคม 2562

จังหวัดสระบุรีจัดพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตโครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ........................ วันนี้ (30 เม.ย.62) ที่บริเวณลำห้วยผีหลอก หมู่ที่ 1 ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต โครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ซึ่งอำเภอแก่งคอยร่วมกับจังหวัดสระบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้เริ่มดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 - 26เมษายน 2562 และได้ทำพิธีตอกเสาเอกฝายมีชีวิตตามโครงการสร้างฝายมีชีวิต จิตอาสา รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในการจัดทำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า เป็นฝายมีชีวิตต้นแบบและสร้างครูฝายมีชีวิตของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ให้มีการขยายผลไปตามหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ  ฝายมีชีวิตลำห้วยผีหลอก เป็นฝายลำดับที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี เป็นลำดับที่ 986 ของประเทศ ตัวฝายมีความกว้าง 5 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตรขนาดตัวฝายรวมตัวห้องและบันไดนิเวศน์ กว้าง 8 เมตรยาว 9 เมตร สูง 1 เมตร ใช้งบประมาณจัดหาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 165,500 บาท มีจิตอาสาร่วมช่วยกันสร้าง 60 - 102 คน ต่อวัน ใช้ระยะเวลา 8 วันจึงเสร็จสมบูรณ์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี