• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
13.36
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.36
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(29 เม.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
30 เมษายน 2562

 จังหวัดสระบุรี...ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี   นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย  ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก             นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  และกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสำหรับแต่ละจังหวัด  จึงได้กำหนดให้จังหวัดปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานบริเวณศาลากลางจังหวัดโดยให้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งมีความสง่างามสมพระเกียรติ และเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตในระยะยาวสืบไปและจัดให้มีพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสระบุรี จึงได้กำหนดจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานขึ้น  ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติในการนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน