• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
01.11
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
01.11
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(8 เม.ย. 62) จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท
9 เมษายน 2562

พิธีเสกน้ำอภิเษกจังหวัดสระบุรี

โดยที่จังหวัดสระบุรีประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท ในการนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารระดับสูงเข้าสู่พระมณฑปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก ประธานพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์แล้ว ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ ขึ้นอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์สวดภาณวาร ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวาร จนถึงเวลาสมควร

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี