เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(6 ก.พ. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว
6 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ (6 ก.พ. 62) เวลา 13.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี