• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
14.42
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.42
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(17 ม.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2562

(17 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี ดังนั้นในวันนี้จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยพร้อมเพรียง