เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(27 ธ.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2561
27 ธันวาคม 2561

(27 ธ.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตน์สุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการบริหารงานราชการจังหวัดสระบุรี  ครั้งที่ 12/2561 ในการนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี