เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการจ้างเหมาจัดทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พฤศจิกายน 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราาจ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการจ้างเหมาจัดทำหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)