เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการจ้างเหมาจัดทำ DVD Presentation แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน พร้อมผลิต DVD จำนวน 5,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ตุลาคม 2561

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการจ้างเหมาจัดทำ DVD Presentation แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน พร้อมผลิต DVD จำนวน 5,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)