เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี
18 ตุลาคม 2561

วันนี้ (18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายบุญ ดีรัตน์รัมภ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 15 ราย มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเด็กพิการ 5 ครอบครัว มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด พร้อเข้าตรวจเยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการต่างๆ และประชาชน