• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
18.38
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
18.38
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(9 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 34
9 ตุลาคม 2561

วันนี้(9 ตุลาคม 2561 ) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 ก่อนที่คณะทั้งหมดจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาทิ การผลิตอาหารฮาลาลของบริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จุดเริ่มต้นอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริ และวัดมงคลชัยพัฒนา ต้นกำเนิดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แห่งแรกของประเทศไทย โดยการจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบเงินดำเนินงานให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เยาวชน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวกับคณะเยาวชนว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถิชีวิต สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคกลาง โดยสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ให้เกิดความรักและความสามัคคีที่ดีต่อกัน และอยากให้เยาวชนทุกๆคน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และ นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ที่มา : http://www.5forcenews.com/?p=93405