เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(2 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 ตุลาคม 2561

วันนี้ (2 ต.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ และปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี