เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(1 ต.ค. 61) จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561

วันนี้ (1 ก.ย. 61) จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสระบุรี ศาลหลักเมือง พระบรมรูปราชกาลที่ 5 เป็นต้น การต้อนรับในครั้งนี้ มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี