เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(28 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กราบลาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
28 กันยายน 2561

วันนี้ (28 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กราบลาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง กราบลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) กราบนมัสการพระพุทธนวราชบพิตร ณ ห้องมั่นคง สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี กราบลาพระพุทธรูปประจำห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้