เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน"ตามรอยพ่อ เมืองแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่"
14 กันยายน 2561

วันที่ (14 ก.ย. 61) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดงาน"ตามรอยพ่อ เมืองแห่งเกษตรทฤษฎีใหม่"  ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี