เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
14 กันยายน 2561

วันนี้ (14 ก.ย. 61) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี