เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(13 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมเป็นเกียรติพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และเชิดชูเกียรตินายทหาร เหล่าทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๓
13 กันยายน 2561

วันที่ (13 ก.ย. 61)  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมเป็นเกียรติพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร และเชิดชูเกียรตินายทหาร เหล่าทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๓  ณ  กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี