เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(17 ธ.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
17 ธันวาคม 2560

วันนี้ (17 ธ.ค.60) เวลา ๑๒.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดโรงคั่ว และเกี่ยวข้าวพันธุ์ดี สองปฐพี ศรีแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาบรรพชน เฉลิมพระเกียรติฯ(ตลาดโรงคั่ว  บ้านไร่กาแฟ)  ตำบลหนองควายโซ  อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี