เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(15 ธ.ค.60) พิธีเปิดงาน สระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
15 ธันวาคม 2560

วันนี้ (15 ธ.ค.60) เวลา ๑๗.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน สระบุรีแฟร์ : สินค้าเกษตรปลอดภัย และสุดยอด OTOP สระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐   ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี