เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ส.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกรถทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช)
10 สิงหาคม 2561

วันที่ (10 ส.ค. 61) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกรถทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช)  ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนเกษตรกรและพบปะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน  ณ ลานเทกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันระพีพัฒน์  สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ  ตำบลหนองหมู  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี