เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(9 ส.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"จังหวัดสระบุรี  หนี้นอกระบบเป็นศูนย์"  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม)
9 สิงหาคม 2561

วันที่ (9 ส.ค. 61) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม"จังหวัดสระบุรี  หนี้นอกระบบเป็นศูนย์"  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม). ศาลากลางจังหวัดสระบุรี