เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(15 ธ.ค.60) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
15 ธันวาคม 2560

วันนี้ (15 ธ.ค.60) เวลา ๑๔.๒๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา   ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน  ณ สนามโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)  ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี