เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(13 ธ.ค. 60) เวลา ๐๗.๓๙ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดสระบุรี
13 ธันวาคม 2560

วันนี้ (13 ธ.ค. 60) เวลา ๐๗.๓๙ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดสระบุรี  โดยมีพระธรรมปิฏก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี/เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ถนนสายคู่ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี