เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(12 ธ.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"
12 ธันวาคม 2560

วันนี้ (12 ธ.ค.60) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) โดยมี พันโทวัชระศักดิ์ สมานชัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี  กล่าวรายงาน นายเฉลิม วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายองอาจ วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุจินต์ บุญมาเลิศ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (ฝ่ายทหาร) นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี นายสายนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ สรรพโกศล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี) นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดสระบุรี นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายพันธุ์ชาย กาญจนมา ป้องกันจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี