เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
(8 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
8 ธันวาคม 2560

วันนี้ (8 ธ.ค. 60) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๕ ทุน และของจังหวัดสระบุรีอีก ๑ ทุน รวม ๑๒๖ ทุนหละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี