เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(12 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๑๘  ครบรอบปีที่ ๖๒
12 กรกฎาคม 2561

วันที่ (12 ก.ค. 61) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๑๘  ครบรอบปีที่ ๖๒  โดยมี พล.ต.กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เป็นประธาน  ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี