เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(11 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า(PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
11 กรกฎาคม 2561

วันที่ (11 ก.ค. 61) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า(PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี  ณ  บริเวณชั้น ๒  ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี