เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(11 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลและการประกวดผลงาน โครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ เด็กวัยเรียน จังหวัดสระบุรี
11 กรกฎาคม 2561

วันที่ (11 ก.ค. 61) เวลา ๐๙.๑๕ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการประเมินผลและการประกวดผลงาน โครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ เด็กวัยเรียน จังหวัดสระบุรี  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี