เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านประชารัฐ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการซ่อม/สร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี
10 กรกฎาคม 2561

วันที่  (10 ก.ค. 61)  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านประชารัฐ จังหวัดสระบุรี ตามโครงการซ่อม/สร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี  ณ บ้านนางสาวทวี  วิมล  เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี