เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับนายอภัย  สุทธิสังข์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑
10 กรกฎาคม 2561

วันที่ (10 ก.ค. 61) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับนายอภัย  สุทธิสังข์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ และส่วนกลาง เข้าพบหารือข้อราชการ  ณ  ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี