เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(10 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
10 กรกฎาคม 2561

วันที่ (10 ก.ค. 61) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม POC  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี