เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(8 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561
8 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (8 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อราชการของหน่วยงานโดยตรงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจของกระทรวง ณ ห้องประชุมจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี