เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(6 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๑๖ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
6 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (๖ ก.ค. ๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๑๖ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี