เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(5 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
5 กรกฎาคม 2561

วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี