เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและปลูกป่าโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
14 มิถุนายน 2561

วันที่ (14 มิ.ย. 61) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกและปลูกป่าโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.๒๕๖๑   พร้อมทั้งบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Microplastic   ณ  บริเวณอาคารพื้นที่บริการลูกค้า และแปลวฟื้นฟูพื้นที่เหมือง  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี