เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(14 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ให้ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.สบ. และคณะเข้าพบ
14 มิถุนายน 2561

วันที่ (14 มิ.ย. 61) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ให้ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.กอ.รมน.สบ. นำ พล.อ.บุญชู เกิดโชค  จเร กอ.รมน. และคณะเข้าพบหารือข้อราชการ  ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี