เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(12 มิ.ย. 61)นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
12 มิถุนายน 2561

วันที่ (12 มิ.ย. 61)  เวลา ๑๑.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว  อำเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี