เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(12 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานโครงการ"ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน  เพื่อช่วยเหลือประชาชน"
12 มิถุนายน 2561

วันที่ (12 มิถุนายน 61)  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือด้านการช่างให้กับช่างท้องถิ่นและทหารช่างเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานโครงการ"ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้าน  เพื่อช่วยเหลือประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี