เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(11 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท
11 มิถุนายน 2561

วันที่ (11 มิ.ย. 61)  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่แม่บท และการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรมสระบุรีอินน์  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี